Tööjõurent - Protsess ettevõtte jaoksIga töö jaoks õige inimene!

Renditööjõud.ee leiab kuldsete kätega meistrid, hea haridusega spetsialistid ja tublid töötajad ning annab nad teie käsutusse.

Meie spetsialiste ja töötajaid juhib ja juhendab vajadusel teie juures meie töödejuhataja, kes vastutab töö tulemuse eest ja aitab ületada suhtlusbarjääre.

Meie renditööjõud koosneb oma valdkonna tublidest töötajatest! Oleme hoolitsenud oma töötajate korras dokumentide, transpordi ja majutuse korraldamise eest, et nad tööl end hästi tunneksid ja maksimaalselt panustaksid! 

Ehitusvaldkonna spetsialistid

Oleme aastaid tegutsenud ehitussektoris. Viimastel aastatel on selles valdkonnas süvenenud kvalifikatsiooniga tööjõu puudus. Teada on ju, et väga raske on vajalikul hetkel leida oskustega töömehi.

Aastate jooksul oleme aga just ehitusvaldkonnas leidnud endale suurepäraste oskustega inimesed. Tänu sellele saame vajaliku kvalifikatsiooniga ehitusvaldkonna spetsialisti, töömehe või ehitustiimi saata 1-2 tööpäevase etteteatamistähtajaga appi nii ehitusfirmadesse kui eratellijatele.

Renditööjõud on loodudki peamiselt ehitussektori varustamiseks kutsetunnistusega ja kvalifikatsiooniga ehitusvaldkonna töömeeste ja spetsialistidega.

Meie käest saab tellida puuseppi, kipsi- ja karkassitööde spetsialiste, maalreid, plaatijaid, keevitajaid, töödejuhatajat. Samas saame pakkuda ka liinitöölisi ja puhastusteenindajaid.

Mida renditööjõud tähendab ja kuidas tagame kvaliteedi?

Renditööjõud pakub lahenduse lühikese ja ootamatu tööjõuvajaduse puhul. Teie annate meile teada, mis objektile, mis töö jaoks ja mis oskustega töölist vajate. 1-2 tööpäeva jooksul vormistame lepingu ja saadame vajaliku tööjõu.

Oluline on teada, et vastutame oma töötajate eest. Võtame endale vastutuse töötajate kvalifikatsiooni ja oskuste eest, tagame sellest johtuvalt ka näiteks materjali säilimise ja muu meie töötajatega seotud tegevuse objektil.

Meie töötajad töötavad ülduhul tunnitasu alusel. Töö jõudluse ja kvaliteedi tagame iga tööpäeva lõpus tööde akteerimisega. See tähendab ka seda, et tellijal on täpne ülevaade iga päeva jooksul tehtud tööst.

Tellimuse esimene päev on katsepäev, mis annab tellijale kindluse, et töötajad on õige kvalifikatsiooniga ning töötavad kiiresti ja oskuslikult. Katsepäev tähendab seda, et tellija jaoks rakendub sel päeval soodustasu ning on õigus leping koheselt lõpetada, kui töötaja ei vasta ootustele.

Spetsialist, töödejuhataja või tiim?

Vastavalt vajadusele saab meilt tellida kas spetsialisti, töödejuhataja või ehitustiimi.Tellija jaoks on soodne see, et meie töötajatel on olemas kõik töö tegemiseks vajalikud tööriistad. 

Keerulisemate tööde puhul tutvub eelnevalt meie töödejuhataja tööde ja objektiga.Töödejuhataja õlul on ka tööde kvaliteedi ja ajagraafiku tagamine. Lisaks on väga mugav tellija jaoks ka see, et töödejuhataja saab soetada kõik vajalikud materjalid. Tellijale esitame tsekid ja arve üheskoos nii materjalidele kui tööle. Nii ei pea tellija ise muretsema, kuidas materjalid osta ja korraldada transport ehitusobjektile.

Eesti keele kõrval on meil kasutusel ka inglise, soome ja vene keel. Juhul kui tiimis on inglise, vene või soome keelt kõnelevaid töötajaid, vastutab töödejuhataja ülesannetest arusaamise ja nende täitmise täpsuse eest.

Protsess ettevõtte jaoks

Sõlmime koostöö raamlepingu, mis võimaldab koheselt saata meie töötajad teie objektile.

Teatate tööjõuvajadusest või tööst tellimuse esitamisega.

Keerulisemate objektide puhul vaatab meie töödejuhataja objekti üle, lihtsamate tööde puhul saadame võimalusel kohe meie töötajad objektile.

Sõlmime lepingu antud töö kohta. Lepingusse saab lisada ka võimaluse kasutada töödejuhatajat ja lasta materjalid hankida meil.

Pakume võimaluse kasutada esimest katsepäeva, mis annab soodushinna ja võimaluse lepingust loobuda esimese päeva jooksul.

Korraldame lepingule vastavate tööülesannete täitmise ja saadame töötajad objektile.

Iga tööpäeva lõpus vormistame akti tehtud tööde, kulunud aja ja kvaliteedi kohta.

Peale töö lepingujärgset täitmist esitame arve 14 päeva jooksul.

Telli